dimecres, 11 de maig de 2011

Com preparar l'exposició oral del tema del nivell orgànic

En aquesta tercera avaluació, els alumnes prepararan (i exposaran oralment al llarg d'una hora) un dels temes que composen el temari corresponent al nivell orgànic. Amb aquest treball, volem potenciar l'adquisició de competències bàsiques que apareixen als objectius generals del batxillerat. 

La presentació es farà mitjançant un PowerPoint. Per no tenir problemes a l'hora de poder utilitzar l'ordinador del centre ÉS NECESSARI que els alumnes guarden el fitxer en forma .ppt (presentació de PowerPoint 97-2004). De no seguir aquestes normes el seu treball no serà valorat si no es pot projectar al centre).

Els alumnes han de seguir unes normes a l'hora de realitzar el seu treball. Cal fer una portada on apareixerà el nom del treball, el nom de l'autor, el curs al que pertany i la data de presentació. Caldrà fer un índex dels temes a tractar i, finalment, una relació de la bibliografia utilitzada. En aquest document teniu algunes consideracions a tenir en compte. Recordeu que la presentació i l'ortografia seran també puntuables. Naturalment, es tindrà en consideració el grau d'expressió oral ! A continuació teniu alguns aspectes que seran avaluats:


Els PowerPoints hauran de ser lliurats previament al professor (via telemàtica o mitjançant un pendrive abans del dia 31 de Maig. En aquesta mateixa data, tots els alumnes hauran de presentar una sèrie de qüestions (han de ser interessants) sobre els temes que seran explicats pels seus companys. Es recomana fer dos o tres preguntes per cada tema. Aquesta activitat serà puntuable, així que caldrà esforçar-se en proposar preguntes i ser original.

Previament, i abans del dimecres 18, caldrà  presentar l'index (com volem organitzar el nostre treball) i la bibliografia (com a mínim 4 fonts bibliogràfiques) al professor que ho valorarà i corregirà si és necessari.

Aquest treball tindrà un valor d'una tercera part de la tercera avaluació

A continuació teniu l'ordre de presentació dels treballs

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada