divendres, 4 de febrer de 2011

Guia d'estudi dels temes de biodiversitat (temes 7 al 10 del llibre)


En aquesta part del temari trobem uns conceptes generals i uns altres més particulars, alguns dels quals heu treballat mitjançant la realització de treballs específics. Els conceptes generals que exposaré a continuació tindran un valor de 2/3 parts de l'examen, mentre que els conceptes "particulars" valdran 1/3  i s'avaluaran amb unes senzilles preguntes tipus test o qüestions molt curtes. A causa de la meua malaltia, caldrà que treballeu pel vostre compte, ja que aquesta part del currículum no presenta massa dificultats i la memòria és un element important. Són moltes les hores de classe de Biologia que teniu a la setmana.
Continguts generals
Tema  7
   Reconèixer que la diversitat dels éssers vius requereix una classificació de les espècies biològiques conegudes. Saber relacionar la diversitat biològica com a resultat de l'evolució
   Saber aplicar i interpretar la nomenclatura binomial de Linneo per nomenar espècies biològiques.
   Valorar la importància de la taxonomia per classificar els éssers vius reconeixent les aportacions de la biologia molecular en aquest camp científic.
   Interpretar arbres filogenètics relacionats amb la classificació dels éssers vius al llarg del temps.
   Conèixer el sistema dels cinc regnes i la classificació actual dels éssers vius en tres dominis. Ser capaços de crear claus dicotòmiques que diferencien els organismes d'aquests 5 regnes.
   Analitzar el cicle biològic d'organismes de diferents regnes.

Tema 8
   Conèixer l'origen dels vegetals i diferenciar les principals estructures que van permetre la seva adaptació al medi terrestre.
   Conèixer els principals tipus de teixits vegetals, la diferenciació de les seues cèl·lules, la seua funció i la seua localització en l'organisme. Reconèixer els principals teixits i òrgans vegetals a través de dibuixos, fotografies o mostres.
   Relacionar la biodiversitat amb l'extinció d'espècies i les seves causes.
   Conèixer algunes espècies representatives o endèmiques de la Península Ibèrica i les Illes.

Tema 9
   Conèixer les principals etapes del desenvolupament embrionari dels animals.
   Interpretar un arbre filogenètic del regne animal que mostre les principals relacions de l'estructura corporal dels animals.
   Interpretar un arbre evolutiu dels vertebrats valorant la diversitat biològica de les diferents classes.
   Valorar la diversitat animal reconeixent la necessitat d'adoptar mesures per conservar-la i evitar l'extinció d'espècies.

Tema 10
    Conèixer el concepte de teixit biològic.
   Conèixer els principals tipus de teixits animals, la diferenciació de les seues cèl·lules, la seua funció i la seua localització en l'organisme. Reconèixer els principals teixits i òrgans animals a través de dibuixos, fotografies o mostres.
   Diferenciar entre clonació reproductiva i clonació terapèutica i entre cèl·lules mare embrionàries i cèl·lules mare adultes.
   Valorar els problemes ètics i legals que planteja la utilització de cèl·lules mare per a diferents usos.

Continguts particulars
   Conèixer les principals característiques i la classificació dels bacteris com representants del regne de les moneres.
   Identificar les característiques dels protozous i de les algues que els inclouen en el regne dels protoctistes. Conèixer els principals tipus i algun exemple d'aquests regnes
   Enumerar les característiques pròpies del regne dels fongs i conèixer la classificació dels fongs.
   Reconèixer les característiques principals dels grups taxonòmics que comprèn el regne vegetal: briòfits, pteridòfits i espermatòfits (angiospermesi gimnospermes). Donar exemples notables de cada grup.
   Conèixer l'organització corporal dels principals troncs d'invertebrats no artròpodes, des dels porífers fins als equinoderms.
   Enumerar les característiques dels artròpodes distingint les particularitats de cada una de les seves classes.
   Reconèixer les principals característiques morfològiques i anatòmiques de cada una de les classes de vertebrats.
   Distingir els grups de cordats destacant les característiques que els diferencien d'altres troncs.

Activitats a realitzar
Us he enviat per internet una sèrie d'activitats relacionades amb els temes a estudiar i ara us passaré un llistat dels exercicis del llibre que cal fer en classe. així mateix, ja sabeu que cal fer un treball - presentació sobre un teixit (animal o vegetal) i que aqueslls alumnes que encara no han presentat el powerpoint sobre biodiversitat, ja me'l poden enviar per correu electrònic.
o   Activitats del llibre del tema 7 (ja es van dir en classe, fa molt de temps)
o   Activitats del llibre del tema 8:
Activitats de les pàgines 163 i 167; activitats 1 i 2 de la pàgina 1721, activitat 4 de la pàgina 172.
o   Activitats del llibre del tema 9:
Activitats de la pàgina 178, 181, 186 i 192.
Activitats de les pàgines 198-9 (utilització de claus dicotòmiques)
Activitats 26 i 27 de la pàgina 201
o   Activitats del llibre del tema 10
Activitats de les pàgines 220 a 223

Altres activitats per escrit (seria interessant publicar-les en el bloc dels alumnes de 1 BAT, tot utilitçant hiperlinks)
A més a més, vull que cada alumne faça un informe d'aproximadament un full, en format d'article periodístic sobre una espècie (animal o vegetal) en perill d'extinció, un altre sobre una espècie endèmica i un altre sobre una espècie invasora.
No vull que copieu d'internet. És necessari que recolliu informació i després l'organitzeu i redacteu amb les vostres pròpies paraules. A ser possible, exemples propers, valencians o de la Penísula Ibèrica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada